انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار

١١٠ شهر٬ ١١۴ مراسم٬ لیست مراسم ٢٨ اوت روز جهانی اعتراض به سنگسار!

tn-100cities-poster-aug19

  Donate by Paypal:  http://countmein-iran.com/donate.html     Related links: August 28 100 CITIES OF THE WORLD AGAINST STONING! In 100 Cities Forum includes references and resources Below are rallies and events organised for 100 World Cities Against Stoning action day. If you are organising something in your area, please contact us via  In 100 Cities […]

به فروم سازماندهی ١٠٠ شهر بپیوندید

100cities1-300x89

١٠٠ شهر این فروم منحصرا برای کمک به عموم مردم در امر سازماندهی مراسم و آکسیونهای ٢٨ اوت ٢٠١٠ علیه سنگسار برپا شده است۔ لطفا توجه داشته باشید که این “اتاق مجازی” تنها برای اعلانات و سایر مباحث مربوط به سازماندهی مناسب پیش رو در ٢٨ اوت است۔ باتشکر کمیته بین المللی علیه سنگسار فروم […]

لیست مراسم ١٠ اوت

Below are rallies and events organised for an international protest against the immanent execution threat of Sakine Mohammadi Ashtiani. Citizens of the world are standing up against it. If you are organising something in your area, please let us know ENGLAND London 7 August  18.00-19.30 At: Trafalgar Sq. in front of National Gallery Contact: 07852338334 […]

٢۴ جولای بزبان تصویری ۔ صفحه ٢

Page 1 :: Page 2 Oslo For July 24, Int’l Sakine Day Against Stoning NO to STONING! NO to EXECUTION! WARNING:Disturbing Images Media Coverage of 24 July 2010 World Citizens against Stoning AlJazeera BBC Report 1 BBC Report 2 CNN Report 1 CNN Report 2 CNN Report 3 CNN Report 4 CBC Canada CBC Toronto […]

شعارهای اعتراضات ٢۴ ژوئیه

Print July 24 Resolution HERE (In English, French and Farsi) View, download posters HERE Stop stoning now End executions now Women’s rights are human rights Down with the Islamic regime of Iran Stop stoning, stop the killing, stop the torture Hey hey ho ho stoning has got to go (this can be replaced with execution […]

پوسترهای ٢۴ ژوئیه

Print July 24 Resolution HERE (In English, French and Farsi) July 24 Slogns, Chants HERE Download Print Quality version  Download Print Quality version  Download Print Quality version Print July 24 Resolution HERE (In English, French and Farsi) July 24 Slogns, Chants HERE

لیست مراسم ٢۴ ژوئیه

Below are rallies and events organised for International Sakine Mohammadi Ashtiani Day: World Citizens against Stoning. If you are organising something in your area, please email us at iransolidaritynow@gmail.com AUSTRALIA Springwood, New South Wales 24 July 2010 Time: 10:30am Place: Town Square Sydney 24 July 2010 Time: 1400pm Place: QVB (Town Hall end near statue) […]

مراسم: سخنرانیها و مراسم اعتراضی گوناگون

NOTE: We’ll pass on detailed info as they become available. Meanwhile join this event AND contact the campaign organizers as listed below in order to set up the action in your city. We need your help to make it as widespread as possible. =================== PAST EVENTS – July 8, 2010 =================== LONDON, England: Friday July […]

قطعنامه اعتراضی علیه حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی

ما امروز در اینجا تجمع کرده ایم٬ تا پاسخ روشنی به درخواست فرزندان سکینه محمدی آشتیانی دهیم. آنها از مردم دنیا خواسته اند٬ کمک کنیم مادرشان نجات یابد. ما از مرکز شهر … به فرزندان سکینه محمدی آشتیانی درود میفرستیم و به آنها اعلام میکنیم که درد و غم جانکاهی که آنها تحمل میکنند را […]

WP SlimStat