انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار

بیانیه ٢٨ اوت ٢٠١٠ صد شهر جهان علیه سنگسار

tn-100cities-poster-aug19

    August 28 Statement  English :: French :: Farsi :: German :: Swedish :: Dutch :: Hebrew :: Spanish :: Italian :: Norwegian روز ٢٨ اوت ٢٠١٠ صد شهر جهان علیه سنگسار و برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی بپاخاسته اند. این روز در تاریخ ثبت خواهد شد. چرا که نماد اعتراض میلیونی و پرشور مردم سراسر جهان در هفته های اخیر علیه بربریت قرون وسطایی سنگسار است. این شرم بشریت است […]

پوسترهای ٢٨ اوت

41183_459740257278_593757278_6703301_5939986_n

Stoning-22Names-A4 Stoning-POSTER-august28 poster-i want to live-hadadi poster-I want to live-sakineh poster-sakineh-no to exe and stoning

٢٨ اوت ١٠٠ شهر جهان علیه سنگسار

٢٨ اوت ١٠٠ شهر جهان علیه سنگسار چگونه یک آکسیون ساده را سازمان بدهیم ١- هر کس میتواند به سادگی یک آکسیون را در شهر خود سازمان بدهد. حتی اگر یک نفر باشد. با تبلیغ آن تعداد دیگری به او خواهند پیوست. ٢- مکان شلوغ و مناسبی در مرکز شهر را انتخاب کنید و بلافاصله […]

١١٠ شهر٬ ١١۴ مراسم٬ لیست مراسم ٢٨ اوت روز جهانی اعتراض به سنگسار!

tn-100cities-poster-aug19

  Donate by Paypal:  http://countmein-iran.com/donate.html     Related links: August 28 100 CITIES OF THE WORLD AGAINST STONING! In 100 Cities Forum includes references and resources Below are rallies and events organised for 100 World Cities Against Stoning action day. If you are organising something in your area, please contact us via  In 100 Cities […]

به فروم سازماندهی ١٠٠ شهر بپیوندید

100cities1-300x89

١٠٠ شهر این فروم منحصرا برای کمک به عموم مردم در امر سازماندهی مراسم و آکسیونهای ٢٨ اوت ٢٠١٠ علیه سنگسار برپا شده است۔ لطفا توجه داشته باشید که این “اتاق مجازی” تنها برای اعلانات و سایر مباحث مربوط به سازماندهی مناسب پیش رو در ٢٨ اوت است۔ باتشکر کمیته بین المللی علیه سنگسار فروم […]

صد شهر جهان علیه سنگسار

Click HERE for English version اوت ٢٠١٠ صد شهر جهان علیه سنگسار کارزار نجات سکینه از سنگسار توجه جهانیان را به این جنایت قرون وسطائی جلب کرده است. امروز نام سکینه برای میلیونها انسان در سراسر دنیا نامی آشنا است و صدها هزار نفر با امضای طومارهای اعتراضی مخالف خود را با این جنایت وحشیانه […]

برخی آدرسهای تماس با دولتها٬ سازمان ملل و رسانه ها

Gov’t & int’l org contacts npillay@ohchr.org, michael.spindelegger@bmeia.gv.at, kab.bz@diplobel.fed.be, info@mvp.gov.ba, iprd@mfa.government.bg, ministar@mvpei.hr, minforeign1@mfa.gov.cy, podatelna@mzv.cz, udenrigsministeren@um.dk, vminfo@vm.ee, umi@formin.fi, bernard.kouchner@diplomatie.gouv.fr, inform@mfa.gov.ge, guido.westerwelle@auswaertiges-amt.de, gpapandreou@parliament.gr, titkarsag.konz@kum.hu, external@utn.stjr.is, minister@dfa.ie, gabinetto@cert.esteri.it, segreteria.frattini@esteri.it, urm@urm.lt, tonio.borg@gov.mt, secdep@mfa.md, m.verhagen@minbuza.nl, post@mfa.no, DNZPC.Sekretariat@msz.gov.pl, senec@mne.gov.pt, pm@pm.gov.pt miguel.moratinos@maec.es, registrator@foreign.ministry.se, info@eda.admin.ch, turkcons.london@mfa.gov.tr, urgent-action@ohchr.org, Iran_team@amnesty.org, CONTACT FORM, US Dept of State Some Media contacts nightline@abcnews.com, 2020@abc.com, evening@cbsnews.com, earlyshow@cbs.com, 60m@cbsnews.com, 48hours@cbsnews.com, ftn@cbsnews.com, […]

درگیر شوید!

Many of you asked us what you could to to help the campaign. The answer lies in how much you are willing to put into the campaign. We believe that this campaign wins only if YOU keep engaged. Signing a petition is definitely a great first step. Joining the campaign will indicate that you mean business […]

WP SlimStat