انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار

مینا احدی ۔ سخنگو

images

روزهای آخر سال برای من و پاره شدن طناب دار در سیرجان در آخر سال ۲۰۰۹ روزهای آخر سال ۲۰۰۳ بود و من در شهر کلن آلمان٬ برای کریسمس ٬ تدارک میدیدم. عصر روز ۲۴ دسامبر است و سری به اینترنت میزنم و خبر را می بینم. افسانه نوروزی در خطر اجرای حکم اعدام! . […]

WP SlimStat