انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار

تماس با ما

ContactUs-1_1

کمیته بین المللی علیه سنگسار ۔ کبعس مینا احدی ۔ سخنگو ۔ آلمان (0049) 177 569 24 13 minaahadi@aol.com اصغر کریمی ۔ هماهنگ کننده ۔ بریتانیا asqarkarimi@googlemail.com عباس گویا ۔ ادیتور سایت و سازماندهی آنلاین abbasgoya@yahoo.com احمد فاطمی ۔ سوئد fatemimark@gmail.com فرشاد حسینی ۔ تهیه مدارک و رابط سازمانها farshadhoseini@yahoo.com +1 31 681285184 محمد امیری […]

مینا احدی ۔ سخنگو

images

روزهای آخر سال برای من و پاره شدن طناب دار در سیرجان در آخر سال ۲۰۰۹ روزهای آخر سال ۲۰۰۳ بود و من در شهر کلن آلمان٬ برای کریسمس ٬ تدارک میدیدم. عصر روز ۲۴ دسامبر است و سری به اینترنت میزنم و خبر را می بینم. افسانه نوروزی در خطر اجرای حکم اعدام! . […]

WP SlimStat