انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

لیست ٣٨ تظاهرات علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی در ١٢ کشور ازجمله در افغانستان و در عراق ۔ شنبه ٢٩ ژانویه


لیست ٣٨ برنامه که تا امروز توسط سازمانها و نهادهای مختلف منتشر شده است:

نروژ

اسلو: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ١ تا ٢ بعدازظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی

و از ساعت ٢ و نیم تا ٣ و نیم در محل وزارت امور خارجه نروژ

تلفن تماس: صابر رحیمی  ٠٩٨۶٩۴٠٠١

سازمان دهنده: حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست ایران، کمیته بین المللی علیه اعدام

آلمان

فرانکفورت: ٢٩ ژانویه ٢ بعدازظهر مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در Raimundstraße 90

بدنبال تجمع در مقابل کنسولگری، در ساعت ۴ در مرکز  شهر فرانکفورت (هاوپت واخه) نمایش فیلم و عکس

تلفن های تماس: ٠١۵٧٨٧۴٩٧٢٣١، ٠١۵٧٧۴۶۵٠١٨۶

برمن: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا  ۵ بعدازظهر

محل: Marktplatz

تلفن تماس:  ٠١٧٢۴٠٣٧٠٣۵

کلن: ٢٩ ژانویه، ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر

مکان: dom platte

هامبورگ: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ١٢ ظهر، Hauptbahnhof (Nord)- Glockengießerwall

تلفن تماس: ٠١٧۶۴٨٣٢۵۶١٣ و ٠١٧٢۴٠۴۴٣٢٣

برلین: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۵ بعدازظهر، Joachimstaler Platz, (U-Bhf Kurfürstendamm)

تلفن تماس: ٠١٧۶٢۴٨۶۶٣١٧

مونیخ: ٢٩ ژانویه، ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر، Opfer des Nationalsozialismus

لایپزیک: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر، Grimmaische Straße- Zentrum

دورتموند: شنبه ۲۹ ژانویه، ساعت ٣ تا ۴ بعدازظهر، بروی کلیسا راینولدی

هانوفر: ٢٩ ژانویه، ساعت ١٢ تا ٣ بعدازظهر،  Kröpcke- Stadtzentrum

کانادا

تورنتو:

شنبه |٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر

محل: تقاطع یانگ و دانداس، مقابل در اصلی ایتون سنتر

آدرس و تلفن تماس:

wpicanada@yahoo.com

416 726 9321

ونکور: ٢٩ ژانویه، زمان : شنبه ٢٩ ژانویه٬ ساعت ٢ بعدازظهر، مقابل آرت گالرى ضلع رابسون

تلفن تماس:  ۶٠۴٧٢٧٨٩٨۶

اتاوا: ٢٩ ژانویه ، ساعت ١٢ تا ٢بعدازظهر مقابل پارلمان اتاوا

تلفن تماس: داود آرام ۶١٣٨۵٩٧٩٢٩

سوئد:

مالمو: ٢٩ ژانویه ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر

محل: Davidhallsbron

تلفن تماس:  0703 63 80 88 ,  0703171102

استکهلم: ٢٩ ژانویه ساعت ٢ تا ۴ در میدان سرگل

تلفن تماس: ٠٧٣٧٨٠١۵١٠

یوتبوری: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تجمع در Gustav Adolfstorg و سپس راهپیمائی به طرف Järntorget  

تلفن تماس: ٠٧٠٨۵۴۴۵٢٩

بوروس: ٢٩ ژانویه ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر، Stortorget

تلفن تماس:  ٠٧٣٧۵٩٨۵۶۶

برای اطلاعات بیشتر درمورد تظاهرات های سوئد میتوانید با شماره تلفن افسانه وحدت ٠٧٠٢۴۶٨۴۵۴ تماس بگیرید.

انگلیس:

لندن: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر، میدان ترافالگار مقابل ناشنال گالری

Trafalgar Square, North Terrace (outside the National Gallery)

لندن: ٢٩ ژانویه، ساعت ١١ صبح تا ١٢ و نیم در مقابل بی بی سی بخش فارسی
BBC Broadcasting House, Portland Place, W1A 1AA

گلاسگو: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ بعدازظهر،

Buchanan Street

تماس:  theaim@hotmail.co.uk

هلند

دنهاخ: جمعه ٢٨ ژانویه، ساعت ٣ تا ۵ بعدازظهر مقابل پارلمان هلند

تلفن های تماس: بهمن خانی: 0651273261،  یلدا بیرام:  0650994005

افغانستان

کابل، هرات، مزار شریف و قندهار: ٢٩ ژانویه

در تماسی که با مسئولین حزب همبستگی افغانستان داشتیم، اطلاع دادند که روز ٢٩ ژانویه در چهار شهر کابل، هرات، مزار شریف و قندهار علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران تظاهرات خواهند داشت. جزئیات این تظاهرات ها بعدا به اطلاع خواهد رسید.

آمریکا

واشنگتن: ٣٠ ژانویه، از ساعت ١٢ تا ٣  بعداز ظهر،درمقابل ” دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در” (ویسکانسین اونیو، واشنگتن)

تلفن تماس: ٣٠١٧٩٢٣٣٧٠ و ٢۴٠۴٧٢٩۵۶۵

hmassali@aol.com

maria.rohaly@gmail.com

سانفرانسیسکو: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر  Union Square

اورنج کانتی: جمعه ٢٨ ژانویه، ساعت ۵ تا ٧ بعدازظهر، شهر ارواین چهار راه جمبوری و بارانکا  on the corner of Jamboree & Barranca city of Irvine, CA

نیویورک: ٢٩ ژانویه، ساعت ٣ تا ۵ بعدازظهر،  Union Square

Contact: designshrine@live.com; 631.907.4533

نیویورک: ٢٩ ژانویه، ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر،

Times Square, between 41st & 42nd on 7th

کردستان عراق

سلیمانیه: ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ و نیم بعدازظهر، کتابخانه عمومی سلیمانه مقابل باغ عمومی

اربیل: ٢٩ ژانویه، ساعت ١ و نیم بعدازظهر، چهار راه تیراوه، نزدیک بیمارستان تیراوه

اطریش

وین: ٢٩ ژانویه، ساعت ٣ تا ۴ بعدازظهر در برنامه هفتگی مادران

و از ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر راهپیمائی از آلبرتینا تا اشتفانز پلاتز

دانمارک

کپنهاگ: شنبه ٢٩ ژانویه، ساعت ٢ تا ٣ بعدازظهر، مقابل دفتر مرکزی امنستی

Amnesty International – Gammeltorv – 1457 København K

از ساعت ۴ تا ۶ گردهمائی در محل کتابخانه پوینده

فرانسه

باسنگان: ٢٩ ژانویه، ساعت ٣ بعدازظهر،  Place du 8 septembre

Contact : cgt.addsea@gmail.com

سویس

زوریخ: ٢٩ ژانویه، ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر، بانهوف اشتراسه ٨٣ روبروی گلوبووس

تلفن تماس: آرش مهدی نژاد: 0765711371

زوریخ: ٢٩ ژانویه ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر، vor der Kirche Stauffacherstr. 10

اظهار نظر كنید

WP SlimStat