انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

سجاد از زندان آزاد شده و خواهان نجات ما درش شد

اطلاعیه شماره ١١۵

 

سجاد از زندان آزاد شده و خواهان نجات مادرش شد

سکینه، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا آزاد شوند

 

 

طبق خبری که امروز توسط  خبرگزاری های مختلف منتشر شده است، سجاد قادرزاده پسر سکینه محمدی آشتیانی که به قید وثیقه از زندان تبریز آزاد شده است، امروز ١ ژانویه (١١ دیماه) در مقابل خبرنگاران رسانه های خارجی گفت که امیدوارم مادرم از سنگسار و اعدام نجات یابد. سجاد تحت فشار سه ماه سلول انفرادی و شکنجه و تهدید و در حالیکه از حق داشتن هرنوع وکیلی محروم بوده و رابطه او را در طول زندان با دنیا قطع کرده بودند، مجبور به اعتراف علیه مادرش شد و در مقابل خبرنگاران گفت که سکینه در قتل پدرش دست داشته است. این شیوه ای است که جمهوری اسلامی دهها سال است درمورد زندانیان اعمال میکند و امروز نه تنها مردم ایران بلکه بسیاری از مردم دنیا چنین شیوه های ضدانسانی توسط جمهوری اسلامی را بخوبی میشناسند.

 

جمهوری اسلامی درمقابل کمپین قدرتمند بین المللی برای نجات سکینه، حکم سنگسار سکینه را تعلیق کرد ولی همچنان منتظر فرصتی برای اعدام سکینه است و خطر اعدام همچنان سکینه را تهدید میکند. بویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی به اعدام های بیشتری دست زده است، خطر اعدام سکینه نیز از همیشه جدی تر شده است.

 

کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار بار دیگر جمهوری اسلامی را بخاطر اعتراف گیری های اجباری از زندانیان شدیدا محکوم میکنند و خواهان لغو حکم اعدام سکینه و آزادی فوری و بی قید و شرط سکینه، هوتن کیان وکیل سکینه و دو خبرنگار آلمانی میباشند. هرنوع وثیقه و پرونده سازی علیه سجاد نیز باید فورا ملغی شود.

 

از همه مردم دنیا میخواهیم بار دیگر برای نجات سکینه به میدان بیایند و به هر شکل ممکن جمهوری اسلامی را برای نجات سکینه و همینطور برای آزادی زندانیان سیاسی تحت فشار قرار دهند.

 

کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته بین المللی علیه سنگسار

١ ژانویه ٢٠١١ ، ١١ دیماه ١٣٨٩

 

اظهار نظر كنید

WP SlimStat