انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

علی صارمی 62 ساله و علی اکبر سیادت سحرگاه امروز در زندان اوین اعدام شدند.

سحرگاه امروز سه شنبه هفتم دی ماه 89 برابر با 28 ماه دسامبر٬ جمهوری اسلامی ایران دست به جنایت هولناک دیگری زد.

علی صارمی زندانی سیاسی 62 ساله به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام ” جاسوسی” برای اسرائیل ٬ توسط جلادان در زندان اوین به قتل رسیدند. این جنایت بدون اعلام قبلی انجام گرفت و تنها خبری که فاشیستهای اسلامی حاکم بر ایران اعلام کردند٬ این بود که  یک جاسوس اسرائیل به اعدام محکوم شده و علی صارمی را بدون اینکه به خانواده و یا وکیل او خبر دهند٬ مخفیانه از زندان رجایی شهر به اوین منتقل کرده و سحرگاه خونین روز سه شنبه امروز هر دو را اعدام کردند.

خانواده علی صارمی تا لحظاتی پیش در مقابل در زندان اوین بودند و از اینکه قرار است علی صارمی اعدام شود٬ به آنها چیزی نگفته بودند.

این حکومت جنایت اسلامی است که برای ترساندن مردم و اساسا از ترس مردم منزجر و خشمگین از حکومت٬ دست به کشتارهای بیشتری میزند. هم اکنون از وضع رضا شریفی بوکانی دیگر زندانی محکوم به اعدام که در زندان رجایی شهر هم سلولی علی صارمی بود٬ نیز خبری در دست نیست. رضا شریفی بوکانی نیز از رجایی شهر به جایی دیگر منتقل شده و هر لحظه ممکنست اعدام شود.

حکومت اسلامی ایران فقط در یک هفته گذشته 10 نفر را اعدام کرد و تقلا کرد که حبیب لطیفی را نیز اعدام کند. در مقابل اعتراضات گسترده بین المللی  به این حکم و از ترس مردم سنندج و خشم مردم در کردستان نتوانست روز یکشنبه حبیب را اعدام کند. اما به منزل حبیب یورش برد و بیش از بیست نفر را دستگیر کرد و اکنون وضعیت حبیب نیز ناروشن است.

کمیته بین المللی علیه اعدام برای جلوگیری از قتل عمد  بیشتر حکومت جنایتکار اسلامی ٬ از همگان دعوت میکند بهر طریق ممکن به این جنایات اعتراض کنند. ما یک هفته اعتراض به اعدامها و همبستگی با حبیب و دستگیرشدگان سنندج اعلام کرده ایم و بدین وسیله از همگان دعوت میکنیم که در ایران و در دنیا موجی از اعتراض علیه اعدامها راه انداخته و نگذارند حکومت جنایت پیشه اسلامی بیش از این از ما قربانی بگیرد.

کمیته بین المللی علیه اعدام

7 دی ماه 1389 28 دسامبر 2010

2010

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi  minaahadi@aol.com    0049-177-569-2413

اظهار نظر كنید

WP SlimStat