انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

لیست تظاهرات در کشورهای مختلف


تظاهرات های زیر توسط فعالین سیاسی، نهادها و سازمانهای سیاسی مخالف رژیم سازمان داده شده است. کمیته بین المللی علیه اعدام از همه مردم میخواهد فعالانه در این آکسیون ها شرکت کنند:

لیست تظاهرات در کشورهای مختلف

در اعتراض به حکم اعدام حبیب لطیفی، برای آزادی اعضای خانواده او و سایر دستگیر شدگان سنندج، برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو کلیه احکام اعدام در ایران

آلمان، برلین: سه شنبه ٢٨ دسامبر ساعت ٣ بعدازظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی

آلمان، فرانکفورت: سه شنبه ٢٨ دسامبر ساعت ٢ بعدازظهر مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی

آلمان، هامبورگ: چهارشنبه ٢٩ دسامبر ساعت ١١ صبح مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی

نروژ، اسلو: سه شنبه ٢٨ دسامبر ساعت ۴ بعدازظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی

سوئد، گوتنبرگ: سه شنبه ٢٨ دسامبر ساعت ١ بعدازظهر در محل روزنامه یوتبوری پستن

سوئد، گوتنبرگ: چهارشنبه ٢٩ دسامبر، ساعت ٣ تا ۴ بعدازظهر، برونز پارکن، مقابل در ورودی فمان هوست

فرانسه، پاریس: سه شنبه ٢٨ دسامبر ساعت ۴ بعدازظهر در میدان Trocadéro

ایتالیا، رم: سه شنبه ٢٨ دسامبر ساعت ۴ بعدازظهر، مقابل سفارت جمهوری اسلامی

Sezione Consolare Via Nomentana, 363, 00162 Roma

بلژیک، بروکسل: سه شنبه ٢٨ دسامبر ساعت ١ بعدازظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی در خیابان روزولت شماره ۵١

انگلیس، لندن: سه شنبه ٢٨ دسامبر ساعت ٢ تا ۴ بعدازظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی 16 Prince´s Gate, London SW7 1PT

آمریکا، آلنتون: سه شنبه ٢٨ دسامبر ساعت ٢ بعدازظهر آدرس: Allentown, PA: in front of Edward N. Cahn

Federal Courthouse, 504 Hamilton Street

لس آنجلس: مقابل ساختمان فدرال ۔ ساعت ۶ تا ۶ بعداز ظهر

اطریش، وین: سه شنبه ٢٨ دسامبر، ساعت ۴ بعدازظهر مقابل سفارت جمهوری اسلامی

کانادا، ونکور: سه شنبه ٢٨ دسامبر، ساعت ٢ بعدازظهر، آدرس:Amnesty International 319- Pender st. ( between Homer& Hamilton

کانادا، اتاوا: دوشنبه ٣ ژانویه ٢٠١١، ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر، مقابل سفارت جمهوی اسلامی

هفته اعتراض

به حکم اعدام حبیب لطیفی و دستگیری اعضای خانواده او

(دوشنبه ۶ تا ١٣ دیماه، ٢٧ دسامبر تا ٣ ژانویه ٢٠١١)

کمیته بین المللی علیه اعدام این هفته را (دوشنبه ۶ تا ١٣ دیماه، ٢٧ دسامبر تا ٣ ژانویه ٢٠١٠) بعنوان هفته اعتراض به حکم اعدام حبیب لطیفی و دستگیری اعضای خانواده او و سایر دستگیرشدگان در سنندج اعلام میکند و از همه مردم شریف در ایران و در سراسر جهان، از همه کسانی که خواهان لغو حکم اعدام حبیب و آزادی اعضای خانواده او و سایر دستگیرشدگان در سنندج هستند، از همه کسانی که خواهان آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده و آزادی زندانیان سیاسی هستند و به جنایات جمهوری اسلامی و اعدام و سرکوب اعتراض دارند، میخواهد که در سنندج، در کردستان، در ایران و در همه جای جهان با تمام توان دست به اعتراض بزنند. با برپائی تظاهرات در کشورهای مختلف تا امضای پتیشن و ارسال نامه های اعتراضی، و با تجمع درمقابل زندان سنندج تا شعارنویسی در شهرهای کردستان و سایر شهرهای ایران و شعاردهی شبانه برای آزادی زندانیان سیاسی و با هر اقدام دیگری که برایتان مقدور است در این هفته دست به اقدام بزنید.

حکم اعدام حبیب باید لغو شود

حبیب، اعضای خانواده او و همه دستگیرشدگان در سنندج باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند

کلیه احکام اعدام باید لغو شود و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند

کمیته بین المللی علیه اعدام

۶ دیماه ١٣٨٩، ٢٧ دسامبر ٢٠١٠

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi minaahadi@aol.com 0049-177-569-2413

اظهار نظر 2 براي “لیست تظاهرات در کشورهای مختلف”

 1. Hania

  آکسیون علیه‌ اعدام در کولن

  دوستان! اعدامهای امروز ،و خطر جدی که‌ جان دهها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران را تهدید میکند ،بار دیگر مخالفین اعدام و طرفداران حقوق انسانها و دمکراسی را به‌ مبارزه می طلبد.

  …مکان: شهر کولن ، دوم پلاته‌

  …تاریخ: پنج شنبه‌ ٣٠.١٢.٢٠١٠

  زمان: ٣ تا ۵ بعد از ظهر

  لطفا خبر رسانی کنید

اظهار نظر كنید

WP SlimStat