انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

اطلاعیه شماره ۵ یورش وحشیانه مزدوران حکومت اسلامی به خانواده حبیب لطیفی و دستگیری هشت نفر از اعضا خانواده

ساعت ١٠ شب یکشنبه در سنندج٬ سی نفر از مزدوران حکومتی به منزل  حبیب لطیفی یورش برده و سه خواهر و سه برادر و همسریکی از برادران و پدر حبیب را دستگیر کردند. از دیروز خبری در مورد محل نگهداری این هشت نفر در دست نیست. امکان ارتباط تلفنی و اینترنتی با شهر سنندج بسیار سخت شده و امکان ارتباط با وکلای حبیب  نیز نیست.

حکومت اسلامی با این یورش وحشیانه به خانواده حبیب و دستگیری هشت نفر٬ در حقیقت قصد پاسخ دادن به موج عظیم نفرتی را که دارد که این چند روز از ایران و از دنیا نثار آنها شده است. حکومت اسلامی با اعدام و جنایت زنده است و همین دو روز گذشته هفت نفر را اعدام کرده و اجرای حکم اعدام متهم به قتل در واقعه سعادت آباد را قصد دارد هفته آینده در ملا عام انجام دهد. آخوندهای کف به دهان در نماز جمعه این هفته و از جمله آخوند خاتمی از دستگاه به اصطلاح قضایی اشان درخواست شدت عمل میکنند. و منظور همه اینها خون ریختن بیشتر است.

حکومت اسلامی از خشم و نفرت مردم بویژه با صعود سرسام آور قیمتها ٬ بسیار نگران است. اینها هر روز خواب وحشت می بینند و تنها راه حل ساکت کردن مردم خشمگین و گرسنه را برپا کردن چوبه های دار در خیابانها و کشتن جوانان و معترضین میدانند.

کمیته بین المللی علیه اعدام یورش وحشیانه مزدوران حکومت اسلامی به منزل حبیب لطیفی و دستگیری هشت نفر از اعضای خانواده حبیب را بشدت محکوم میکند و از همگان دعوت میکند که برای لغو حکم اعدام حبیب و آزادی اعضای خانواده او به خیابان بیایند. ما در حال یک جنگ و نبرد مهم علیه این حکومت هستیم و در دفاع از حبیب و حبیب ها و در اعتراض به آزار و اذیت خانواده های فعالین سیاسی و اعدامیها٬ باید متحدانه وارد عمل شده و جواب محکمی به این تشبثات حکومت اسلامی بدهیم.

از همه کسانیکه بر علیه حکم اعدام حبیب فعالیت کردند٬ دعوت میکنیم به میدان آمده و به این سیاست بیشرمانه حکومت اسلامی پاسخ محکم بدهند.

حکم اعدام حبیب باید فورا ملغی شود.

اعضا خانواده حبیب باید فورا آزاد شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام

٢٧ دسامبر ٢٠١٠

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi  minaahadi@aol.com    0049-177-569-2413

اظهار نظر كنید

WP SlimStat