انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

برای نجات سکینه و شهلا جاهد، سجاد و هوتن و وکلای زندانی برای آزادی دو خبرنگار آلمانی شنبه ٢٠ نوامبر تظاهرات در آلمان

شهلا جاهد، یک زن جوان است که حکومت تصمیم گرفته است او را پس از ٨ سال زندان، روز چهارشنبه ۱ دسامبر اعدام کند. وکیل شهلا میگوید پرونده او ده ایراد حقوقی دارد. جمهوری اسلامی دل حال حاضر نمیتواند سکینه را اعدام کند میخواهد شهلا را بکشد که بگوید تسلیم فشارها نشده ام.

سکینه محمدی آشتیانی، همچنان با کابوس اعدام و سنگسار در زندان است. پسرش سجاد و وکیلش هوتن کیان هم دستگیر و شکنجه شده اند.

دو خبرنگار آلمانی، صرفا به جرم مصاحبه با سجاد و هوتن متهم به جاسوسی شده و زیر فشار و تهدید وادار به اعترافات تلویزیونی شده اند. با دو شهروند آلمان که چنین رفتاری میکنند میتوانید تصور کنید با سکینه و شهلا و با مردم ایران چه میکنند!

هوتن کیان و نسرین ستوده و پنج وکیل دیگر در هفته های گذشته دستگیر و زندانی شده اند.

اینها گوشه ای از رفتار شنیع حکومت اسلامی و سیستم ضدانسانی قضائی اش را نشان میدهد.

تنها راه گسترش اعتراض در سطح بین المللی است. از مردم آلمان که به خاطر همه این موارد به خشم آمده اند دعوت میکنم که روز شنبه ۲۰ نوامبر در مقابل سفارت و کنسولگری های جمهوری اسلامی و در مراکز همه شهرهای آلمان با در دست داشتن عکس های سکینه و شهلا، هوتن و سجاد، دو خبرنگار آلمانی و وکلای زندانی دست به تجمع بزنید و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه آنها شوید. به خیابان بیائید و جمهوری اسلامی را به خاطر رفتارهای وحشیانه ای محکوم کنید. به خیابان بیائید و در همبستگی با مردم ایران به حکومت اسلامی که مایه ننگ بشریت است اعتراض کنید.

مینا احدی

سخنگوی کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار

١٧ نوامبر ٢٠١٠

وعده ما شنبه ۲۰ نوامبر

International Committee against Execution

International Committee against Stoning

Email: minaahadi@aol.com

Tel: 0049 (0) 1775692413

http://notonemoreexecution.org

http://stopstonningnow.com/wpress

اظهار نظر كنید

WP SlimStat