انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

تظاهرات در حمایت از سکینه

*اطلاعیه شماره ٩١*

*تظاهرات در حمایت از سکینه *

*مقابل سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین** **و اوکراین***

* *

روز جمعه ۵ نوامبر به دعوت واحد امنستی اینترنشنال در بوینوس آیرس تظاهراتی در اعتراض به سنگسار و اعدام سکینه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر سازمان داده شد. در این تظاهرات که به شکل راهپیمایی به طرف سفارت جمهوری اسلامی در بوینوس آیرس برگزار شده بود معترضین نسبت به خطر احتمالی سکینه هشدار داده و خواهان آزادی فوری سکینه و پسر و وکیلش سجاد و هوتن کیان شدند. این تظاهرات مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت و گزارش آن بطور در رسانه های خبری و شبکه های تلویزیونی آرژانتین منعکس شد.

گابریلا دوبا یکی از فعالین حقوق بشرو کمپین نجات سکینه در مصاحبه با شبکه های تلویزیونی آرژانتین گفت: حکم سنگسار یا اعدام سکینه محمدی آشتیانی با واکنش اعتراضی جامعه بین المللی مواجه شده و ما در ادامه کمپین کمیته بین المللی علیه اعدام و سنگسار و در پاسخ به فراخوان این سازمانها در آرژانتین به این صف اعتراض جهانی پیوسته و خواهان آزادی فوری سکینه محمدی آشتیانی هستیم. گابریلا همچنین در مصاحبه تلویزیونی خود اظهار داشت که ما به همراه سازمان های حقوق بشری دنیا معتقدیم که گسترش اعتراضات بین المللی همراه با اعتراض سیاستمداران، مقامات دولتی و نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر میتواند جلوی وقوع فاجعه اعدام سکینه را بگیرد.

در خاتمه این راهپیمایی، طومار اعتراضی به سفارت جمهوری اسلامی در بوینوس آیرس ارائه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری های آرژانتین سفارت جمهوری اسلامی در لندن ادعا کرده است که پروسه قضایی سکینه هنوز به اتمام نرسیده است. تظاهر کنندگان اعلام کردند به فعالیت ها و اعتراضات و فشارهای خود تا آزادی سکینه ادامه خواهند داد.

سفارت جمهوری اسلامی در اسپانیا نیز مدعی شده است که سنگسار بیش از ۱۰ سال است در ایران اجرا نمیشود!

روز ۳ نوامبر در کیف اوکراین نیز فعالین حقوق زنان در حمایت از سکینه تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی سازمان دادند. در این تظاهرات فعالین زنان اوکراینی با حرکتهای نمایشی توجه افکار عمومی را نسبت به سنگسار و بی حقوقی زنان در ایران جلب کردند. گزارش تظاهرات زنان اوکراین بازتاب خبری گسترده ای در رسانه های گروهی اوکراین داشت.

همچنین روزهای ۳ و ۴ نوامبر تظاهرات های مشابهی در شهرهای پاریس، لندن، بروکسل، برن، برلین، واشینگتن و رم در محکومیت جمهوری اسلامی و با خواست آزادی فوری سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی برگزار شد.

کلیپ آکسیون اعترای در بوئنس آیرس

کلپی آکسیون اعتراضی در کیف:

کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار بار دیگر اعلام میکند که فعالیت های خود را با خواست لغو رسمی و عملی حکم سنگسار و اعدام سکینه و آزادی سکینه، سجاد و هوتن و خبرنگاران جمهوری اسلامی با قاطعیت و بی وقفه ادامه خواهد داد.

کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته بین المللی علیه سنگسار

۶ نوامبر ٢٠١٠

اظهار نظر كنید

WP SlimStat