انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

سرکوزی : اگر مویی از سر سکینه کم شود برابر با پایان گفتگو ها با ایران است

به گزارش هنری لوی فیلسوف معروف فرانسوی سارکوزی رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی مستقیم ، مقامات جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر مویی از سر سکینه کم شود گفتگوهای خود را به پایان رسانده و تمام روابط خود با جمهوری اسلامی را قطع خواهد کرد. سارکوزی قبلا هشدار داده بود که خود مستقیما در سرنوشت سکینه دخالت خواهد کرد. گفته میشود که اظهارات شدید الحن سارکوزی به دنبال اطمینان مقامات فرانسوی  از اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی صورت گرفته بود که روز ۲ نوامبر توسط کمیته بین المللی علیه اعدام و سنگسار هشدار داده شده بود.

لینک خبر هنری لوی به قرار زیر است:

http://it.notizie.yahoo.com/9/20101104/twl-sakineh-sarkozy-se-iran-le-tocca-un-e497199.html

اظهار نظر كنید

WP SlimStat