انتخاب زبان سايت
كميته بين المللي عليه سنگسار
نوشته را چاپ كن براي دوستت بفرست

٢٨ اوت ١٠٠ شهر جهان علیه سنگسار


٢٨ اوت ١٠٠ شهر جهان علیه سنگسار

چگونه یک آکسیون ساده را سازمان بدهیم

١- هر کس میتواند به سادگی یک آکسیون را در شهر خود سازمان بدهد. حتی اگر یک نفر باشد. با تبلیغ آن تعداد دیگری به او خواهند پیوست.

٢- مکان شلوغ و مناسبی در مرکز شهر را انتخاب کنید و بلافاصله برای گرفتن اجازه پلیس اقدام کنید.

توصیه میکنیم همه جا ساعت دو بعدازظهر روز شنبه ٢٨ اوت باشد. با اینحال اگر بدلایلی امکان برگزاری آکسیون در ساعت ٢ نبود ساعت دیگری را انتخاب کنید.

٣- بعد از کسب اجازه پلیس، بلافاصله ما را مطلع کنید که در سایتهای کمیته بین المللی علیه سنگسار، کمیته بین المللی علیه اعدام، ایران سولیداریتی، میشن فری ایران و برخی سایتهای دیگر آنرا درج کنیم تا دیگران از برنامه شما مطلع شوند و بتوانند اعلام همکاری کنند.

۴- خودتان میتوانید دوستانی در شهر پیدا کنید که به شما در برگزاری آکسیون کمک کنند. آفیش ساده ای شامل زمان و مکان تظاهرات تهیه کنید و در سطح شهر و فیس بوک و سایر امکاناتی که دارید هرچه بیشتر تبلیغ کنید و مردم را مطلع کنید. این کار نیز به پیوستن علاقمندان به شما کمک میکند.

۵- ماتریال لازم برای آکسیون عبارت است از:

پوستر حداقل در قطع آ سه، یک پارچه حدود دو متر در سه متر برای امضا توسط مردم، چند خودکار و ماژیک، و یک دوربین برای تهیه عکس و فیلم. همچنین اطلاعیه برای پخش.

۶- بلافاصله پس از برگزاری آکسیون، عکس و فیلم و اگر مایل بودید چند سطر گزارش برای ما بفرستید که منعکس کنیم.

٧- اینها حداقل کاری است که در هر شهر توسط حتی یک نفر میتواند انجام شود. دو نفر باشید این آکسیون را میتوانید با موفقیت انجام دهید. و اگر تعداد بیشتری هستید خیلی اقدامات دیگر هم میتوانید انجام دهید. بعنوان مثال بلندگوئی کرایه کنید و مدام برای مردم صحبت کنید. نمایش آکسیون ترتیب دهید. کافی است یک نفر روی زمین بنشیند و پارچه سفیدی با چند لکه صورتی کمرنگ روی خود بیندازد و چند تکه شبیه سنگ کنارش قرار داده شود. رسانه های را شهرتان را خبر کنید که گزارش تهیه کنند و با سازماندهندگان آکسیون و مردمی که از کار شما حمایت میکنند مصاحبه کنند. و بویژه در روزهای قبل از آکسیون، تبلیغات بیشتری را در شهرتان سازمان دهند و مردم بیشتری را به برنامه شما دعوت کنند. از هنرمندان، سازمانها و اکتیویست های مدافع حقوق زن و حقوق انسان، حتی اعضای پارلمانها را هم خوب است دعوت کنید. اگر میتوانید رسانه هائی را چند روز قبل از برنامه تشویق کنید با شما مصاحبه کنند که مردم شهر مطلع شوند.


یك اظهار نظر براي “٢٨ اوت ١٠٠ شهر جهان علیه سنگسار”

اظهار نظر كنید

WP SlimStat